top of page
3_annet_5.jpg
Oversikt 2.jpg
20_anna_4.jpg
1_annet_2.jpg
10_annet_14.jpg

BLEIVASSVEGEN 107

Flott kombinasjonsbygg med verkstedhall og kontorer. Parkeringsplasser på taket. Bygget ble ferdigstilt i sept 2014, og bygget iht TEK10.
Med stor Megadoor foldeport i hallen, god takhøyde, krankapasitet og oljeutskiller, egner verkstedhallen seg spesielt godt til oppdrag innen mekanisk industri.
Verksted: 684 kvm med løftehøyde for kran ca 6,7 meter. Krankapasitet 30 ton (2 x 15). Kjøreport (BXH) 8 x 6,5.
Mezzanin 109 kvm (lagerområde)
1.etg 284 kvm: Verksted- og service kontorer, herregarderobe og damegarderobe, samt spiserom
2.etg 284 kvm: 11 stk kontorer, møterom/spiserom og arkiv. 
3. etg 284 kvm: 11 stk kontorer, møterom/spiserom og arkiv 
4. etg 128 kvm: Hovedinngang og teknisk rom
Hele bygget har et moderne og fleksibelt system for elektronisk adgangskontroll, med kortlesere på relevante dører.
I ventilasjonssystemet på kontordelen er det integrert kjøling. Det er installert fiber for bredbåndtilkobling i bygget.
Standard
Bygningen er oppført iht TEK 10 og har universal planløsning. Ytterveggene er betongelementer med tykkelse på 45 cm. Teknisk rom er utført i Parocelementer.
Vektstedshall har en fullisolert Megador foldeport på 8x6,5 meter (BXH), ellers ståldører. Kontoretasjene har ytterdører i to-lags glass og aluminium.
Takkonstruksjon utført i betongelementer, tak i teknisk rom utført i utvendig isolerte Q-deck plater. Parkeringsplass på taket av verkstedhall, med inngang til teknisk rom og trapperom med heis/trapp til kontoretasjene. 
Alle inngangsdører er utrustet med elektronisk lås og adgangskontroll. Bygget er utstyrt med innbruddsalarm, samt brannalarm som er tilsluttet brannvesenet. Det er installert heis, med kapasitet på 1000 kg/13 personer.
I bygget er det to separate ventilasjonsaggregat, med varmegjenvinning. Ventilasjonsaggregatet som tilhører kontrordelen har kjøling.
Oppvarming av bygget ved hjelp av vann til luft varmepumpe og elektrokjel. Vannbåren gulvvarme i kontor og garderober 1.etg, radiatorer i 2. og 3. etg, og varmluftvifter i verkstedhall. Verkstedhall er utrustet med 400V elektrisk opplegg.
Bygget har en utvendig vaskeplass med vann og strømtilkobling. Avløp fra verkstedhall og vaskeplass er tilkoblet oljeutskiller.
I gulvet i verkstedhallen er det installert et løftepkt beregnet til 45 tonn.
I verkstedhallen er det er installert kompressor og røropplegg for trykkluft

Bleivassvegen 107: Welcome
bottom of page